PRS

PRS ( Precision Rifle Series ) skjuts på banor och i terrängen på kända avstånd, oftast på plåtmål.
Grunden i skyttet är att det ska vara av praktiskt karraktär och är ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar.
Tävlingsformen innehåller flera element som redan finns i bland andra skyttegrenar likt fältskytte, dynamisk skytte etc. Kort sagt, det är en blandning av många spännande och utmanande typer av gevärsskytte som kombineras i en.

Här finns lite att läsa om utrustningen och hur man kan tänka, både för att komma igång och för att komma vidare i sitt skytte. Läs mera...