Gevärs-sektionen

 • Gevärsskytte är en sport för alla, stora och små, unga och gamla, tjejer och killar.
  Det finns väldigt många olika gevärsgrenar och variationen är stor.
  Man kan skjuta stående, liggande och sittande.
  Man kan skjuta luftgevär och kulgevär, på 10 meters avstånd upp till 300 meter eller längre.
  Du kan skjuta på bana eller i fältmiljö.
  Du kan skjuta många skott under en lång tid, eller färre skott på kort tid.
  Det finns minst en gevärsgren för alla!
  Läs mera...
 • DETTA ÄR UNDER UPPSTARTANDE!
  PRS är en tävlingsform som kombinerar skytte på längre avstånd likt fältskytte men med fler dynamiska situationer med förflyttningar,
  krävande skjutställningar och målskifte.
  Läs mera...
Skicka ett mejl tillklinteskg@gmail.com om du är intresserad.