IPSC Shotgun

  • ---- Info kommer ----
  • ---- Info kommer ----
  • ---- Info kommer ----
  • ---- Info kommer ----
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd. Valfritt vapen enligt någon av IPSC Shotgundivisioner.

Mål: Mål placerade med inbördes avstånd enligt skiss nedan, skjutavstånd 10 m, 15 m och 20 m.
Godkända mål är: 15x15cm kvadratisk plate, 20 cm rund plate eller IPSC mini popper.


Procedur: Skytten startar vänd mot målen i stående färdigställning med geväret laddat och säkrat (option 1).
Efter startsignal får valfri(a) skjutställning(ar) intas men skytten får inte röra sig bort från startpositionen.

Genomförande, på startsignal:
• Från 10 meter, skjut 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2. Poängräkna varje serie.
• Från 15 meter, skjut 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2., magasinsbyte/omladdning, med två patroner, skjut endast två skott till mot mål 3 och 4. Poängräkna varje serie.
• Från 20 meter, skjut 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid.
10 meter15 meter20 meter
Bronsmärke2,341,442,09
Silvermärke3,902,503,50
Guldmärke5,503,404,90
Elitmärke8,205,207,80
Skytten skall klara faktorkravet tre (3) serier i rak följd på respektive avstånd för att klara kompetensnivån.

En lathud att skriva ut och ta med till banan.