IPSC PCC

  • ---- Info kommer ----
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd.

Mål: 2 IPSC-tavlor (IPSC Targets), skjutavstånd 10 m, 15 m och 40 m.
Mål/skjutarea placeras enligt skiss. (5 m mellan tavlorna och 5 m mellan skjutarea på 15 m).


Procedur: Skytten startar vid 10 meter vänd mot tavlan i stående färdigställning, vapnet i option 3.
Vid 15 och 40 meter startar skytten vänd mot tavlan i stående färdigställning, med vapnet i option 1.

Genomförande, på startsignal:
• Från 10 meter, skjut tre serier om endast två skott i T1 och två skott i T2. Poängräkna varje serie.
• Från 15 meter, skjut tre serier om endast två skott i T1 från area A, förflyttning till area B med magasinsbyte/omladdning, skjut endast två skott i T2 från area B. Start i valfri area A eller B. Poängräkna varje serie.
• Från 40 meter, skjut tre serier om endast två skott i T1 och två skott i T2. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid.
10 meter15 meter40 meter
Bronsmärke2,311,642,22
Silvermärke3,652,613,71
Guldmärke4,693,375,20
Elitmärke6,034,346,68
Skytten skall klara faktorkravet tre (3) serier i rak följd på respektive avstånd för att klara kompetensnivån.

En lathud att skriva ut och ta med till banan.