IPSC-sektionen

IPSC skjuts med många olika vapentyper.
Läs mera under varje vapentyp om vilka vapen som används och utmaningarna för just den typen.

För att börja med IPSC så måste man gå en kurs bestående av både teori, mestadels självstudier, och praktik.

Teoridelen utgör stommen där man tar del av och studerar regelboken, säkerhetskraven, utrustning, kommandon, tävlingsupplägg,
poängräkning mm och SäkB.
Teorin läses via självstudier med testprov på nätet.
Avslutas med tentamen på teorin. Skriftligt test på 90 minuter.
För att kunna examineras och erhålla IPSC-licens krävs godkänt resultat på teoriprovet.

Praktiska delen innehåller den mer specifika skjututbildningen där man drillas i säkerhet, säker vapenhantering, tävlingsmetodik
och självklart ytterligare säkerhet. Här får man också möjlighet att praktisera regeltolkning, poängräkning stationsutformning,
märkesskjutning osv. Denna del avslutas med en examination som vid godkänt resultat leder till en globalt giltig IPSC-licens för IPSC-skytte.

Examinationen görs av en av förbundets godkända examinatorer.
IPSC-licens är ett krav för att få träna i organiserad form och tävla på sanktionerade matcher.

För att ha möjlighet att delta på kursen behöver Du ha tillgång till en pistol, minst kaliber 9 mm, med 3 magasin.
Skyttevana, helst inom pistolskytte, detta för att kurstiden är knapp och det är mycket att lära.

Skicka ett mejl tillklinteskg@gmail.com om du är intresserad.