Att bli medlem.

Har du frågor, om nytt medlemsskap eller om du redan är medlem, så skicka ett mejl tillklinteskg@gmail.com


 • Enskild: 350 Kr
 • Undom ( tom 20 år ): 100 Kr
 • Familj ( Vuxna samt barn t.o.m 20 år ): 400 Kr
 • Aktivitetsavgift nationell pistolskytt: 330 Kr
 • Engångsavgift för nyckeltagg till vägbom: 100 Kr

Så här gör du för att bli medlem i Klinte SkytteGille.

Betala:

 • Skanna den QR-kod som passar, eller använd Swish# 1236 357 511 ( men glöm då inte att skriva vad du avser att betala )
   • Undomar upp till 20år.
   • Undomar upp till 20år, inkl akivitetsavgift för att få tävla inom nationellt pistolskytte.
   • Undomar upp till 20år, inkl inpasseringstagg till vägbomen.
   • Undomar upp till 20år, inkl akivitetsavgift för att få tävla inom nationellt pistolskytte samt en inpasseringstagg till vägbomen.
   • För den "vanlga" medlemmen.
   • För den "vanlga" medlemmen, inkl akivitetsavgiftför att få tävla inom nationellt pistolskytte.
   • För den "vanlga" medlemmen, inkl inpasseringstagg.
   • För den "vanlga" medlemmen, inkl akivitetsavgift för att få tävla inom nationellt pistolskytte samt inpasseringstagg.
   • För familjen.
   • För familjen, inkl 1 akivitetsavgift för att få tävla inom nationellt pistolskytte.
   • För familjen, inkl 2 akivitetsavgifter för att få tävla inom nationellt pistolskytte.
   • För familjen, inkl 3 akivitetsavgifter för att få tävla inom nationellt pistolskytte.
   • För familjen, inkl 1 inpasseringstagg.
   • För familjen, inkl 2 inpasseringstaggar.
   • För familjen.
   • För familjen.
   • För familjen.
   • För familjen.
   • För familjen.

 • Betala till BG: 5726-4814, glöm inte att märka betalningen med vad du avser att betala och vem du är.

Samt skicka ett mejl tillklinteskg@gmail.commed kontaktuppgifter, inkl personnummer.

I samband med detta godkänner du att Klinte SKG hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Medlemsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 31a mars varje år.

Om avgiften inte betalas in till detta datum så kommer inpasseringstaggen att stängas av.