Vi är en del av följande förbund:

  1. Pistolskytteförbundet

    Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är en riksorganisation som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt probram. Våt uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver. Därmed verkar vi för en ökad skjutskicklighet samt en ansvarsfull och säker hantering av vapen. Läs mera…
  2. Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

    Dynamiskt Sportskytte (IPSC) är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination. Läs mera…
  3. Svenska Skyttesportförbundet

    Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) ska bedriva skyttesport genom föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet, där vi tillsammans: Arbetar för skyttesporten som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor. Verkar för skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit. Tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda. Läs mera…